b-c


biało-czarno to nie szaro. wprawdzie gama niezbyt poszerzona ale jednak nie szaro, nie? :)
biała bluzka zawsze jest na miejscu, nawet jeśli tym miejscem jest wielki brzuch :)

Brak komentarzy: